Wonders of Warsaw

 The Wonders of Warsaw - Cuda Warszawy

Where are the Wonders of Warsaw? What, where or who within the city do you find wonderful, special and unique?

Gdzie są warszawskie cuda? Co jest ważne i wyjątkowe?

Artists Brendan Jackson and Ania Bas are in search of the 7 (or perhaps 77) Wonders of Warsaw; they are working with local young artists and cultural animators from the Institute of Polish Culture, and with arts organisations Katedra Kultury and Studnia O to create  a unique alternative guide to the city, through the eyes of our project  participants. The work will culminate in an event in Warsaw in April 2008 and a publication of their findings.

Artyści  Brendan Jackson i Ania Bas poszukują siedmiu (być moźe siedemdziesięciu siedmiu) cudów Warszawy. Wraz z młodymi artstami i animatorami kultury z IKP (Instyitutu Kultury Polskiej), Stowarzyszenia Katedra Kultury, Studnia O pracują nad alternatywnym przewodnikiem po mieście.   We invite you to nominate your Wonder of Warsaw and tell us why it is memorable to you.

Wytypuj swój cud Warszawy!

All nominations will be published online.
Your email will not be published.

Wszystkie nominacje zostaną umieszczone na stronie internetowej.

(Please fill in the email form below.Wypełnij formularz na dole strony)

The Nominations/Nominacje:

1. Park Łazienkowski
Spacery w parku pomiędzy starymi drzewami i wsłuchiwanie się w szumy historii i czasu dotyk Polski.

Łazienki Park
To walk in the park under old trees and feel the whispers of time and history – a touch of Poland.
– Liisa Hamarila

2. “Rybitwa”
Zabytek, atmosfera, róźowe jelonki, pani Tereska, pies Kasia, piwo 3,80, kaszanka, smażona kergulena, widok na most Świętokrzyski.

“Tern”
Historic monument, atmosphere, pink fawns, Mrs Tereska, the dog Kasia, beer 3.80 PLN, blood sausage, fried fish, view of the Świętokrzyski Bridge.
– Tomasz

 3. Salon Fryzjerski
Ponieważ jestem fryzjerką, jest to moja pasja I coś najcudowniejszego, co robię. Źyję moją pracą, zadowolonymi klientkami i salonem. Dlatego moja praca i miejsce pracy mogę uznać za jeden z cudów Warszawy.

Hair-dressing Salon
Because I am a hairdresser, it is my passion and something the most wonderful that I do. My work, my contented clients and salon are my life. That is why my work and place of my work I can call the Wonder of Warsaw.

– Kamila

4. Natolin
1. Bo tam mieszkam.
2. Bo nie chcę mieszkać nigdzie indziej.

Natolin
1. Because I live there.
2. Because I do nor want to live anywhere else
.
– Grzesiek

5. Ulice w deszczu (najlepiej w wiosennym ciepłym deszczu)
Zdarzenie, które wymagało uspokojenia I odrobiny wilgoci. Dżwięk, kolor blikujących ulic, zapach. To mój cudowny i niezwykły moment w tym mieście.

Streets in the rain (best in the spring warm rain)
An event that needed calmness and a bit of moisture. Sound, the colour of glittering and lustrous streets and the smell. This is my wonderful and extraordinary moment in this city.

– Michał

6. Pałac Kultury I Nauki
Jest piękny. Dziwny. Wyjątkowo nie pasuje ale jest od zawsze. Jednocześnie swojski I wyobcowany. Jego wartość obniżają dziesiątki identycznych budowli na wschodzie, ale w Warszawie jest tylko jeden. Pamiątka smutnej przeszłości, okupiona krwią robotników. Świadek wszystkich wydarzeń, zmian… niezmienny. Zawsze taki sam. Bezczelnie trzymający głowę w chmurach. 

The Palace of Culture and Science
It is beautiful. Strange. It completely does not fit but has been here since ever. It is simultaneously alien and familiar. Its value is reduced because of many same buildings in the east, but in Warsaw it is on its own. The souvenir from the sad past, the one the workmen paid dearly for. The witness of all the events and changes… unalterable. Always the same. Impudently keeping its head in the clouds.

– Hania

7. Dworzec autobusowy i widok na ulicę obok
To było pierwsze miejsce, które zobaczyłem w tym mieście. Było wcześnie rano, właściwie wciąż późno w nocy, kiedy przyjechaliśmy, i słońce właśnie zaczynało wschodzić. Zamglone, nieznane miejsce pełne ludzi przyjeżdżających i wyjeżdżających zrobiło na mnie ogromne wrażenie. To miejsce przejściowe, w którym nikt się na dłużej nie zatrzymuje, i jednocześnie „brama“ do miasta. Prawdopodobnie zderzenie liczby ludzi, porannego światła i stanu mojego ciała po bezsennej nocy w autokarze spowodowały, źe dworzec wydał mi się miejscem, gdzie tajemnicze i niespodziewane rzeczy mogą się zdarzyć. Możliwe też, że miejsce to utkwiło mi w pamięci, bo była to pierwsza wizyta w Polsce, a wszystko, co pierwsze, wywołuje większe wrażenie.

Central bus station and the view of street near it
It was the first place I saw when I arrived at the city. It was early in the morning, actually late night when we arrived and the sun was just rising. Misty unknown place with people arriving and departing made strong impression on me. It was just an uneasy place to pass and not to stay long and at the same time it was ‘the gate’ to the city. Maybe that strange mix of people and early morning light and my state of mind after the night spent on bus without any sleep it look to me that it was strange place where unexpected and mysterious things could happen. But I guess it was because that was the first visit in Poland, and the first time is most impressive in everything.
– Tomas

8. Wisła
Największy „obiekt“ Warszawy najmniej Dostrzeżony.

The Vistula river
The biggest & the least perceived "object" in Warsaw.
– Dominik

9. ulica Chlodna w Warszawie
Bo laczy w sobie cala XXwieczna historie Warszawy, jest bardzo malownicza i mozna milo na niej spedzic czas w ciagu dnia i wieczorem tez.

Chlodna Street in Warsaw
Because it contains the whole XX century history of Warsaw, is very picturesque and one can hang around there during the day and the evening as well.

– Pawel

10. Street Names and Street system
Digging steet name can be very interesting because most of the streets names are for very particular reason thatmostly nobody knows. Then looking for former name of this street; knowing names of streets that everybody walks but no-one knows their name. Clear system of house numbering and places where it doesn’t function for no reason. City spine that is clever but sometimes stupid. I think street names and house numbering and whole urban system is reflection of Warsaw character.
– Immanuel

11. ‘Dotleniacz’
I would like to vote for ‘Dotleniacz’ (project of Joanna Rajkowska on Grzybowski square, near to synagogue). Do you know this place?

It’s really great – Rajkowska (who made Palm Tree on De Gaulle square few years ago) created a small lake in the centre of Warsaw, in very awful and ugly area, with bad atmosphere (neurotic Jews visiting synagogue, businessmen, old anti-semitics, and Catholic womens visiting church, touristic groups visiting Jewish theatre…) All kind of people were present, they passed through this square, but without stopping and talking to each other.

There wasn’t any place, reason, to stop and talk.

 And Rajkowska made this lake, with small beautiful and very modern benches. And people from neighbourhood together with tourists and people from other districts are all spending days enjoying atmosphere of small, very surrealistic lake.
– Wojciech

12. Assumptio Beatae Mariae Virginis Church in Saska Kepa
Simply beautiful, despite the horrible add-ons inside… just cover your ears if a service is under way…
– Lula

13. Palma na rondzi
Charles de Gaulle’a Dodaje odrobinę egzotyki do naszego słowiańskiego miasta. W pochmurny, chłodny dzień aż miło na nią popatrzeć i pomarzyć… 

Palm tree at Charles de Gaulle’s roundabout
It adds a bit of exoticism to our Slavic city. What a pleasure to look at it on a clouded, cold day and dream…
– Renata

14. Port Czerniakowski, okolice barki Herbatnik
Poznałem tam kilka osób, którzy są teraz moimi przyjaciółmi.
Woda, krzaki, muzyka.

Port Czerniakowski, nearby the barge called Herbatnik (Cookie)
I have met there some people who are now my friends.
Water, bushes, music.
– Zbyszek

15. Ulica Dluga
Po prostu nalezy sie przejsc…

Dluga Street
Just walk there…
– Marcin S

16. Lazienki Park
It’s a great place to spend time, walk around beautiful nature and stop for a cup of hot chocolate in a great settings of Belvedere restaurant.
– Gosia

17. Park Żołnierzy Radzieckich, legenda niejednego dzieciństwa, wspinaczkowe drzewa i utuczone wiewiórki, potem wagary, pierwsze piwa i złamane serca, a wszystko pod czułym okiem sowieckich wojaków strzegących z karabinami naszych sekretów.

The Park of Soviet Soldiers, the legend of many childhoods, the trees designed to climb on and fat squirrels, first truancy, first beers and broken hearts, and all of it under a tender eye of the soviet warriors with rifles guarding our secrets.
– Weronika

18. Park Skaryszewski
Ciekawie zaprojektowany park krajobrazowy, a dla mnie – po prostu najpiękniejszy park w Warszawie! Rozległy, a zza każdej ścieżki wyłania się nowy, inny pejzaż…

Skaryszewski Park
A landscape park designed in a very interesting way, in my opinion the most beautiful park in Warsaw. Vast and each path leads to a new, different scenery.
– Anna

19. Budynek teatru Baj, Jagiellońska 28
Jeden z nielicznych zabytków żydowskiej Warszawy, o dekoracyjnej i egzotycznej w tym miejscu architekturze…

Baj theater building at 28 Jagiellonska Street
One of the very few relics of the Jewish Warsaw, with decorative and exotic as for this area architecture.
– Anna

20. most gdanski
Jest piekny, zielony, ma drewniana podloge, niesamowita akustyke, caly czas jezdza obok pociagi towarowe i tramwaje, a do tego jest boski widok na stare miasto…

gdanski bridge
It is beautiful, it is green, has a wooden floor, incredible acoustics, trains and trams pass by all the time and there is a wonderful panorama of the old town…
– Panika

21. Ulica Ząbkowska
Kontrast nowego i starego jest wyraźnie widoczny we właśnie odnowionej pierwszej części ulicy (przy Targowej) i komercyjnych apartamentach i jednolitych biurowcach zaczynających się od Brzeskiej.  Łysy Pingwin i W Oparach Absurdu są swojego rodzaju nadzwyczajnymi instytucjami kulturalnymi, tak jak i Wytwórnia Wodek Koneser w dalszej części ulicy.

Ząbkowska street
The contrasts of old and new is clearly visible in the newly-renovated  beginning (near Targowa street) and the commercial apartment buildings and uniform office spaces that start from Brzeska Street. Łysy Pingwin (The Bald Penguin) and W Oparach Absurdu (In the Vapours of the Absurd) are outstanding cultural institutions all on their own – just like Koneser Vodka Distillery down the street.
– Anna K

22. miejsce po getcienieustająco drażniące wyobraźnię
nieistniejące miasto w mieście

the place/space where ghetto used to be.
non-existent city within the city that constantly provokes the imagination.
– Agnieszka

23. Ulice Śródmieścia: Agrykola, Bagatela, Mokotowska
Agrykola – ze względu na gazowe latarnie I widok, kiedy są zapalane wieczorem.

Bagatela: kiedy spojrzy się na perspektywę ulicy stojąc tyłem do Łazienek i twarzą do placu Unii, ma się wrażenie, że jest się w zupełnie innym mieście…

Mokotowska: warto przejść się całą ulicą, obserwując zmieniające się fasady kamienic, niektórych przepięknych…

Agrykola – because of the gas street lamps and how they look during night. Bagatela: when you see the perspective of the street (Lazienki Park behind you, facing Unia Lubelska Square) it feels like a completely different city. Mokotowska: I would recommend walking the whole street and observing changing facades of the buildings, some of them stunning.
– Anna

24. "bajeczka" bar, Nowy Świat St
magiczna atmosfera, gdzie czas stoi w miejscu, niesamowici ludzie.

"bajeczka" (tiny fairy tale) bar on Nowy Świat St.
magic atmosphere, where the time has stopped, incredible people.
– Paulina

25. Ulice Śródmieścia: Agrykola, Bagatela, Mokotowska
Dlaczego: Bagatela. Wystarczy ją zobaczyć w myślach. I już wiadamo.

Ulice Śródmieścia: Agrykola, Bagatela, Mokotowska
Bagatela street (Bagatela means = Trifle). It is enough to  imagine it. And you immediately know why.

– Mariusz

26. Praga-ulice Stalowa i Miła Kiedyś nazywane ‘trójkątem bermudzkim’, bo mogło się tam wydarzyć wszystko… teraz jest to przykurzona enklawa starej warszawy – Wiech by sie nie powstydził. czas zwolnił na tych ulicach.  Nadal starsze panie przesiadują w oknach, nadal dzieci szaleją na podwórkach wokół wiekowych kapliczek, a spod asfaltu wystaje przedwojenny bruk. Zebrania mieszkańców kamienicy pod oknami na parterze. Cudowne żeliwne balustrady balkonów i okna obrośnięte winem. niezabudowaneplacyki, gdzie stali bywalcy obalają to, co należy. Ostatni oddech prawdziwej Pragi nie zamurowanej kolorowymi plombami, bez tłoczące się w lokalach młodej warszawki. A obok, przy Szwedzkiej, industrialny oddech wyburzonych  ceglanych budynków Polleny – tam głośne echo
– Julka

 27. Kanałek – Kępa Potocka
Bo można zrobić 4 kilometrowy spacer, bo biegają psy, które można pogłaskać za uchem, bo u Araba można zjeść kaszankę z grilla i napić się piwa pod parasolem. To jest mój mały kawałek wiecznych wakacji, lenistwa i nieróbstwa w samym centrum miasta.

Little Channel, Kępa Potocka
Because one can go for a 4 km walk, because there are dogs that run around and which one can pet behind the ear, because at Arab’s one can eat grilled blood sausage  and have a pint of beer under a sun umbrella. This is my own little piece of perennial holiday, laziness and doing nothing in the very center of the city.
– Dorota

28.  Streets of Warsaw at night
Because all the times when I am crossing Poland I see these streets at night. And like their shining:) Sleepy bus… With two or three pairs of open eyes. Anthills of lights.. light big pieces of beton and glass those seem so warm.. Dark river… And suddenly – running Church turning round the corner… GREAT:)
– Inga 

 29.  Saska Kępa
Saska Kępa to enklawa spokoju i zieleni zaledwie 3 km od centrum miasta. Blisko nad Wisłę, na baseny, tuż obok stadion, Park Skaryszewski. Zaciszne i urocze uliczki, najlepszy kebab w Warszawie. To w końcu jakby rodzinna pamiątka. Mieszkał tam tata, babcia wciąż wygląda przez okno a ja spędziłem tam większość dzieciństwa.

Saska Kępa
Saska Kępa is an enclave of calm and greenery only as much as 3 kms from the city center. It’s close to Vistula river, to swimming pools, Stadium, Skaryszewski Park. Tranquil and picturesque little streets, the best doner kebab in Warsaw. It’s like a family treasure: my dad lived there, my grandma still looks outside her window and I spent there most of my childhood.

– Radek 

30.  Park Pole Mokotowskie
Za bycie największym parkiem w Warszawie,uczucie pobytu poza miastem, marylin i inne zakątki

Pole Mokotowskie Park
Because it is the biggest park in Warsaw, the feeling of being outside the town, pub marylin and other places.

Maciek

31. Praskie podwórka
Niesamowita kompozycja kolorów i faktur stworzona przez przypadek i czas oraz historię i ludzi. Połączenie surrealnego kicz , piękna i melancholijnej szarości. Znaki duchowości ludowej z plastiku i kolorowych szkieł, otoczone wspaniałymi , starymi , szlachetnymi , dumnymi drzewami. Słowem: kwintesencja Warszawy wraz z jej wszystkimi sprzecznościami iróżnorodnością….

Praga courtyards
The incredible composition of colours andtextures created by chance and time , history and people. The connection of surreal kitch , beauty and melancholic greyness. Tokens of spirituality made of plastic and coloured glass surounded by wonderful noble trees. Shortly – the quintessence of Warsaw with all it’s contradictions and diversity.

– Agata

 32. Warsaw parks and old Srodmiescie district.
My first idea was to nominate Warsaw parks – as in my opinion Warsaw is very "green" capital and Warsaw parks are really nice (in comparison with Tiegarten in Berlin – i.e.)! You can do many things there – simply go for a walk or ride the bike between other people walking there, you can go for a beer with friends (usually we don’t have grills in our parks – as it is common in "the west" – as far as I know), as well. In the summer time you even can watch great films in several Warsaw parks in the open sky cinemas! And those are only examples of many more activities that you can do in the parks in Warsaw.

That’s why I can nominate the area of old Srodmiescie district – the one surrunding Mokotowska street and following to the Switzerland Valley (Dolina Szwajcarska) and the Alley of Roses (Aleja Roz), just next to Ujazdowskie Avennue – for its atmosphere, all pubs and places that you can find there and for the possibility to feel a bit, how Warsaw could have looked like before the war. And it’s worth seeing it! You should try!
– Filip

33. Małe kawiarenki
Dlatego, że można je "odkrywać", poznawaćwłascicieli, znajdować wspólnych znajomych, wpaść na chwilę, spokojnie przeczytac gazete lub porozmawiać, wiedzieć, że one tam zawsze są i maja taka sama kawę lub herbate i castko które lubię i własciciela lub włascicielke którzy wiedza, że własnie to ciastko lubię.
– Jerzy

 34. Kościół sakramentek (św. Kazimierza), Rynek Nowego miasta
Pusty rynek. Wieje wiatr. Idziesz. Przestrzeń. Zbliżasz się do białej fasady kościoła. Ciężkie,drewniane drzwi. Chwytasz mosiężną klamkę. Otwierasz. Wchodzisz. Zapach. Kadzidło. Otwierasz kolejne drzwi. Siadasz w pustej ławie w pustym kościele. Godz 17. Cisza. Patrzysz na wielką, żelazną, czarną, kutą kratę sięgającą pod sklepienie. Kogo tam trzymają? I nagle słyszysz. Rozumiesz. Nieskazitelny śpiew. Sakramentki. Patrzysz ponad siebie. Przestrzeń. Czujesz tęsknotę próbującą przebić się przez mury, przez kratę, przez habit. Słuchasz. Siedzisz. Myślisz. Wstajesz.

Trzeba wracać na zajęcia.

Regularny śpiew sakramentek jest jak odmierzanie warszawskiego czasu – cokolwiek robisz o 17 one tam śpiewają!
– Maciek

35. Sadyba i EC Siekierki
1. Sadyba to miejsce w którym chciałoby się spędzić resztę życia i do którego chciałoby się zawsze wracać. Ulice są jak deptaki a ogrody sprawiają, że dzielnica wygląda jak jeden wielki park.
2. EC Siekierki. Kiedy pojawiłem się tu po raz pierwszy pomyślałem sobie "co za paskudztwo". Dziś nie wyobrażam sobie życia bez elektrowni za oknem. EC Siekierki w dzień wygląda jak klocki Lego zostawione przez jakieś dziecko-olbrzyma. W nocy, szczególnie o wschodzie słońca wygląda jak scenografia filmu science-fiction.

PS: poza tym jej kominy widać w całym mieście i zawsze wiadomo którędy do domu:)
– Sławek

36. PkiN
Jest obezwiadniający.

The Palace of Culture and Science
It’s overpowering.
– Maria 

37. Szcęśliwice (Górka)
Piękny widok na miasto, moc wspomnień, żaglówk: w dzieciństwie.
– Sebastian 

38. place zabaw o zmroku
Moim ukochanym miejscem w stolicy są… place zabaw o zmroku, bez krzyku dzieci lecz pełne ludzi (z psami na smyczy) wznoszącymi toasty butelka od piwa. Place zabaw z jedną huśtawką… i połamaną ławką, na której można przysiąść na chwilę i porozmawiać.

Place zabaw obok fosy lub małego akwenu wodnego gdzie kaczki kwaczą latem a zimą można sprobować nie zabić się na zamarzniętej tafli ślizgając się na butach lub za małych łyżwach po starszym rodzeństwie.

Drugim miejscem bez którego nie wyobrażam sobie Warszawy to cmentarze na Powązkach…z historią nagrobków i ludzkich istnień„zamkniętych w sarkofagu przeszłości, niejednokrotnie zapomnianych przez najbliższych.

My favorite place in the city is… playgrounds at dusk when there is no scream of children and yet they are full of people (walking their dogs) drinking a toast with bottles of beer. Playgrounds with one single swing… and a broken bench, on which one can sit down for a while and talk. Playgrounds by a small pond where ducks quack in the summer and in winter one can try not kill oneself on the frozen surface when skating on shoes or skates after older siblings that are always too small to fit.The second place I can’t imagine Warsaw without is Powązki graveyards… with history of tombstones and human lives entombed in an sarcophagus of past, much too often forgotten even by the beloved ones.
– Tereska

39. PKiN (Palace of Culture), ogrody BUW (University Library gardens), Góra Gnojna (shit mountain)
Ze wszystkich tych miejsc można patrzeć na miasto z góry.
One can look down on the city from all of these places.
– Ola

40. Al. Wyzwolenia
Codziennie tamtędy przechodzę między drzewami, tam jest zawsze dużo tlenu.
Wyzwolenia street
I walk along it every day among the trees, one is never short of oxygen there.

– Anonymous

41. Marysin
Las po jednej stronie i po drugiej.
Marysin, a suburb of Warsaw
Woods at one side and at the other.

– Irena

42. Bary Mleczne
Czas się zatrzymał.
Milk bars
The times have stopped there.

– Asia

43. Łazienki!
Bo tam można łyknąć odrobinę spokoju, a powietrze pachnie muzyką i poezją… no i wiewiórki!
Łazienki park!
Because one can gulp some peace in there and the air smells of music and poetry… and the squirrels!

– Marek

44. Starówka
Wisła ładna – śmierdząca. Nie lubię rzek, wolę jeziora.
Old Town
Vistula is nice – stinking. I don’t like rivers, I prefer lakes.

– Pani ze stoiska z kosmetykami (Lady selling cosmetics)

45. Łazienki Królewskie (a park)
Niepowtarzalne, piękne, spokojne, kojące codzienność, po prostu cudowne.
Łazienki Królewskie (a park)
Extraordinary, beautiful, quiet, soothing the everyday, simply wonderful.

– Danuta

46. Przyroda: dla mnie Las Kabacki.
Uwielbiam przyrodę – dlatego dla mnie wszystko związane z przyrodą jest cudowne.
Nature: for me, Kabacki Forrest
I love nature – that’s why everything connected to nature is wonderful to me.

– Krystyka

47. Gniazdo sokoła wędrownego na Pałacu Kultury (the nest of a peregrine falcon on the Palace of Culture)
Why: Because it is a worldwide sensation.
– Klucznik

48. Małe uliczki Mokotowa i moja ulica – Ursynowska
Bo są ciche. Bo tu się urodziłam. Tu żyła moja babcia i mieszka moja rodzina. Bo jest dużo zieleni i dużo sympatycznych mieszkańców – sąsiadów.
The little streets of Mokotow and my own street – Ursynowska
Because it’s quiet. Because this is where I was born. Here is where my grandma lived and where my family still lives. Because there’s a lot of greenery and many nice citizens – neighbours.
– Ewa Ferency-Łuniewska

49.  Brzeg Wisły (obok BUW).
Tam zdarzyło mi się przeżyć najmilsze wieczory, przeżyć najwspanialsze rozmowy.
Vistula’s banks next to University Library
– Ananda

50. Chłodna 25
Tam jest energia! Tak… energia i jakaś chęć.
Chłodna 25 café & bar
This is where energy is! Yeah… Energy and a will.

– Paulina C.

51. „Pawilony”.
Spotkałam tam wiele ciekawych osób, którzy są teraz moimi dobrymi kumplami.
“Pavilions”
This is where I met many interesting people who are my good pals now.

– Meźda

52. Trakt Królewski
Historyczna arteria miasta, która przetrwała próbę czasów i spełnia własną rolę w kulturze miasta, jest częścią jego życia, sztuki, architektury zabytkowej.
The Royal Route
Historical artery of the city – it managed to go through a test of time and plays an important role in the city culture, its life, art, architecture…

–  Józek

53. ul. Tamka Bo kawiarnia. Bo kamienice. Bo kładka. Bo z góry i pod górę. Bo Chopin. Ha!
Tamka Street.
Because of the café. Because of tenements. Because of the overpass. Because it’s up and down the hill. Because of Chopin. Ha!
– Krzysztof

54. Lwy-menory, część Pomnika Bohaterów Getta na Muranowie
Bo tam się wychowałam i przy każdym spacerze po prostu musiałam koło nich przejść i je pogłaskać
Lions-menorahs, a part of Monument of Heroes of Ghetto Uprising
Because this is where I grew up and on every walk I just had to go there and pet them.

– Ania

55. Puchatek
Bo tam się fajnie bawi
Pooh Bear
Because this is where the fun is.

– Sanora

56. Jerzy Skrzypczak
Architekt związany z Warszawą
Warsaw architect
– Monika

57. Łazienki Królewski
W tym miejscu można odetchnąć od zgiełku. Czas tam biegnie naturalnym rytmem. Są tam miejsca, która pozwalają się poczuć, jakby się nie było w dużym mieście.
Łazienki Park
This is where one can leave the madding crowd behind. Where time goes by in its natural rhythm. There are places where one can feel as if one wasn’t in a big city.

– Paweł

58. Czuły Barbarzyńca i Wisła
Bo dają tam zajebistą kawę a Wisła płynie zaraz obok.
Tender Barbarian café and bookstore and Vistula river.
Because coffee they serve is fucking gorgeous. And Vistula flows right next to it.

– Michał

59. Skocznia, CWKS Legia
Sentyment.
Ski jump, Legia football ground.
Out of sentiment.

– Anonymous

60. Pałac w Wilanowie
Ze względu na wspaniałą przyrodę, widoki i cudowny pałac. Tam mogę znaleźć spokój i odpocząć od zgiełku miasta.
Wilanow Palace
Because of the wonderful nature, view and magnificent palace. This is where I can find my calm and rest from the maddening city.
– Szymon

61. Ogród botaniczny
Tam przeżyłam pierwsze najpiękniejsze chwile mojego życia.
Botanic gardens
This is where I experienced the first most beautiful moments of my life.

– Magda

62. Starówka/Rynek Nowego Miasta
Klimat artystyczno-nostalgiczny;) A także miłe wspomnienia☺
Old Town/New Town Market
Artistic-nostalgic atmosphere. And nice memories, too!

– Michał

63. Park zabaw dla dzieci na Żoliborzu (niedaleko szkoły muzycznej).
Bo tam wszystko jest mniejsze i prostsze i można zasiąść i się zasiedzieć.
Childrens playground in Żoliborz (next to a music school).
Because everything is smaller and easier there and one can sit oneself and stay late.

– Malinorum

64. Tarabuk
Najlepsza kawiarnia w mieście wyposażona w plansze do Go!
Tarabuk Café
The best café in town, equipped in boards for playing Go!

– Monika

65. Rynek Nowego Miasta rankiem
Są tam tylko niedźwiedzie wtedy.
New Town’s market square in early morning
Then there are only bears.

– Andrzej

66. Ząbkowska 13
piękny balkon 1864 rok kamienica
13 Ząbkowska Street
beautiful balcony, tenement from year 1864

– Anonymous

67. Saska Kępa
Z powodu małych uroczych uliczek, którymi można bez końca się włóczyć! Najlepsze wczesną wiosną i późną jesienią!
Saska Kępa district
Because of small picturesque streets one can wander endlessly! The best in early spring and late autumn!
– Dorotka

68.  Klimat miasta nocą
Miasto nie śpi, tylko zaczyna żyć szybciej i ciekawiej.
The feel of the city by night.
The city doesn’t sleep, it starts to live to the fastest and the most interesting.

–  Gbur Piotr

69. Moja dzieczyna
Bo jest cudowna
My girlfriend
Because she’s wonderful

– Tomasz Chawałkiewicz

70.  ul. Brzeska na Pradze
Atmosfera. Dzieciaki. Sklep MET SAN. Hurtownia jaj i cała reszta…
Brzeska Street in Praga district
Atmosphere. Kids. MET SAN shop. Egg warehouse and all that…

– Karolina

71. Zespół –Przepraszam – ze stolicy
Ciekawa muzyka i przede wszystkim teksty.
Band ‘I’m Sorry’ from the capital
Interesting music and the lyrics!

– Anna

72. Kinoteka w PKiN
Jedno z niewielu kin z klimatem i ciekawym repertuarem
Kinoteka cinema in Palace of Culture and Science
One of the few atmospheric cinemas with interesting repertoire

– Witold

73. Kamienica pod Gigantami
Bo jednoczy ludzi. Bo jest ładna. Bo tam mieszkam. Bo tak.
“Under Gigants” Tenement
Because it unites people.  Because it’s pretty. Because I live there. Because.

74. Park Skaryszewski
Zieleń i wiewiórki, misianka, pachnący Wedel.
Skaryszewski Park
Greenery and squirrels, misianka cake shop, Wedel factory that smells like chocolate.

– Anna

75. Kompleks obiektów wodociągu centralnego (tzw. Filtry Warszawskie)
Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w Warszawie, chociaż została uruchomiona w 1886 roku, nie uległa muzeizacji (działa!).
Waterworks’ buildings – so called Warsaw Filters.
Warsaw waterworks, even though it was built in 1886, has not just become a museum – it still works!

– Włodzimierz

76. Kebab i tanie azjatyckie jedzenie na każdej ulicy w Warszawie
Ponieważ jest go dużo, jest dobre i tanie.
Doner kebab and cheap Asian food on every street in Warsaw
Because there’s a lot of it, it’s good and cheap.

– Artur

77. Powiśle
Arkadia w metropolii.
Powiśle district
Arcadia in a metropolis.

– Kot

78. Cudem w Warszawie jest możliwość rozwoju w stosunku do reszty kraju. My wonder in Warsaw is the opportunity of development when compared to the rest of the country.
– Maciej

79.szyld "Winiarnia piwno alkoholowa" przy Nowogrodzkiej
Bo jest kwintesencją absurdu panującego w tym mieście:-)

 "Beer-alcohol winery" shop-sign at Nowogrodzka Street
Because it’s a quintessence of the sheer absurdity governing this city 🙂

– Livia